კომპანია „INWEST“ - თანამედროვე სტანდარტების უსაფრთხოების სისტემები

კომპანიის შესახებ

კომპანია „INWESTI“ 4 წელია აქტიურად მოღვაწეობს უსაფრთხოების სისტემების მიმართულებით.ჩვენი საქმიანობა მოიცავს ვიდეო სამეთვალყურეო კამერებს, ხანძარ საწინააღმდეგო სისტემებს, შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემებს,შეზღუდული დაშვების სისტემებს. აღნიშნიშნული სისტემების მონტაჟს ინსტალაციას და შემდგომში მათი შეუფერხებელ ფუნქციონირების სერვისს. ტექნოლოგიების განვითარების პარალელურად კომპანია აქტიურადაა ჩართული ინოვაციების ძებნასა და ბაზარზე დანერგვის პროცესში.სისტემატიურად ხდება თანამშრომლების გადამზადება,რაც მომხმარებლისთვის სრულფასოვანი სერვისის მიწოდების შესაძლებლობას გვაძლევს. კომპანიის მთავარ ღირებულებას წარმოადგენს მომხმარებელთან სწორი კომუნიკაცია და კეთილსინდისიერი ურთიერთობები. ჩვენი წარმატების საზომი კმაყოფილი კლიენტების რაოდენობააა.