კომპანია „INWEST“ - თანამედროვე სტანდარტების უსაფრთხოების სისტემები

sample-image

შეზღუდული დაშვების სისტემები

სისტემა უზრუნველყოფს შეზღუდული დაშვების არეალში თანამშრომლებისა და ვიზიტორების შესვლისა და გასვლის კონტროლს. ზრდის ბიზნესის უსაფრთხოებას და ამავდროულად ხელს გვიწყობს კომპანიის ეფექტურ მართვაში. დაშვების კონტროლით შეგიძლიათ გააკონტროლოთ ყველა თანამშრომლის სამსახურში მოსვლისა და წასვლის დრო.სისტემა მოგაწვდით დახარისხებულ ინფორმაციას დაგვიანებული და ზედმეტად ნამუშევარი საათების შესახებ კონკრეტულ თანამშრომლებზე. უმეტეს კომპანიებში არის სხვადასხვა დეპარტამენტები რომელთაც გააჩნიათ დოკუმენტები თუ სხვა კონფიდენციალური საკუთრებები,რომლებიც სხვა თანამშრომლებიშთვის არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. დაშვების კონტროლის დახმარებით შევუზღუდავთ შესვლის უფლებას სხვა დეპარტამენტის თანამშრომლებს ,რაც თავიდან აგვარიდებს პრობლემებსა და გაუგებრობებს. სისტემა გვაძლევს შესაძლებლობას გავწეროთ დროის ინტერვალები,რომლის მიხედვითაც შევუზღუდოთ ან ჩავურთოთ შესვლის ნებართვა კონკრეტულ თანამშრომლებს, სხვადასხვა წინასწარ განსაზღვრულ ტერიტორიებზე. ჩვენ გთავაზობთ შეზღუდული დაშვების სისტემას,რომელიც არის მრაფალფუნქციური,რაც საშუალებას გვაძლევს მოვარგოთ იგი ნებისმიერი ტიპის ბიზნესს და გავხადოთ ბიზნეს საქმიანობა მეტად ეფექტური.