კომპანია „INWEST“ - თანამედროვე სტანდარტების უსაფრთხოების სისტემები

sample-image

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

გთავაზობთ ხანძრის საწინააღმდეგო სისტემების დაპროექტება, მონტაჟს და ვუზრუნველყობთ მის შემდგომ ფუნქციონირებას. სწორად დაპროექტებული და კვალიფიცირებული კადრების მიერ დამონტაჟებული ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა სრულად უზრუნველყობს ხანძრის თავიდან არიდებას. სტრატეგიულად სწორად განლაგებული კვამლისა და ტემპერატურის დეტექტორები მყისიერად აღმოაჩენენ ხანძრის კერას.სისტემა ავტომატურად ჩართავს განგაშის სიგნალს,გამოგვიგზავნის ხმოვან და ტექსტურ შეტყობინებებს სახანძრო შემთხვევაზე და მის ზუსტ მდებარეობაზე, ჩვენს მიერ მითითებულ ნომრებზე. საჭიროების შემთხვევაში დაუკავშირდება 112-ს. სისტემის დახმარებით შევძლებთ სწრაფ რეაგირებას და დიდი დანაკარგების თავიდან არიდებას. ჩვენთან თანამშრომლობის შემთხვევაში ვუზრუნველყოფთ სახლემწიფო რეგულაციების დაკმაყოფილებას, რომლებსაც მოიცავს დებულება #41.